Kvalitet

Top Wood Trapper er medlem av Dansk Trappefabrikant Forening, DTF og tilsluttet DTK (Dansk Trappe Kontrol).

Dansk Trappe Kontrol

DTK er en kontrollordning for tre- og ståltrapper etablert av Dansk Trappe Fabrikantforening, som er en sammenslutning av danske tre- og ståltrappfabrikanter.

Foreningen ble stiftet i 1980 med formålet om å styrke medlemmenes posisjon på det danske markedet. Gjennom utveksling av erfaringer ble det generelle kvalitetsnivået høynet. For å gi medlemmenes produkter et ensartet kvalitetsnivå, etablerte foreningen i 1988 kontrollordningen: Dansk Trappe Kontrol Denne kontrollordningen er med tiden blitt kjent blant rådgivere som garanti for et kvalitetsprodukt.

Hva innebærer Dansk Trappe Kontrol?

Kjøper du en trapp med dette merket, er det din garanti for at trappen har gjennomgått en systematisk kvalitetskontroll.

Alle DTK-merkede trapper overholder en rekke generelle kvalitetsparametere og oppfyller toleransekrav som sikrer at det er en optimal gangkomfort i trappen.

DTK-merkede tretrapper er blant annet kontrollert for:

 • Trefuktighet
 • Trekvalitet
 • Trinn- og vangedimensjoner
 • Lamellbredde og liming
 • Overflatebehandlingens styrke

Bygningsreglement BR08 inneholder ikke spesielle krav til interne trapper i boliger bortsett fra at en intern trapp skal være “god å gå på”.

Dansk Trappefabrikant Forening, DTF har som, som følge av dette, utformet normene som er anført nedenfor og som DTF mener bør oppfylles ved utarbeidelsen av nye trapper i Danmark til internt bruk:

 • Grunn på trappen minimum 210mm i trappens ganglinje (maks. avstand fra indre håndlist på min. 500 mm).
 • Høyde på hver stigning maksimum 210 mm.
 • Regelsett: 1 grunn og 2 stigninger = 610-630 mm.
 • Trappens fribredde minimum 800 mm.
 • Avstand mellom loddrette balustre maks. 120mm. Vannrette trekninger (knelist) i vern og gelender bør unngås.
 • Frihøyde anbefales til 2100mm.
 • Gelenderhøyde min. 800 mm målt fra støttrinn til overkant av håndlister. På vannrett gelender anbefales min 900 mm.
 • Ved trapp utført uten støttrinn bør loddrette åpninger mellom trinn ikke overstige 120 mm.
 • Intern trapp i boliger bør ha passende trinnfremspring, 30-50mm.

Det vil naturligvis være mulig å konstruere trapper som ikke overholder ovenstående anbefalinger. Er det imidlertid mulig å endre trappen slik at regelsettet kan oppfylles, vil vi anbefale dette.

Miljø

Hos Top Wood Trapper er vi bevisste om å handle vår råvare gjennom ansvarsbevisste og miljøvennlige underleverandører.

Du kan besøke dem her:

 • Teknos – maling og lakk
 • Faxe – olje og lutsåpe
 • Keflico-tre. DLH tre