gode råd før du du vil kjøpe din nye trapp

Spørsmål og gode råd før du bestemmer deg for hvor du vil kjøpe din nye trapp. Følgende regler gjelder i Danmark.

 • Finnes det lovmessige krav som trapper skal overholde ?

I privat beboelse som er oppført etter bygningsreglementet pr 2011 er det ingen lovmessige krav til hvordan trapper skal produseres til familiehus med en familie, men vi vil råde til at man likevel tenker seg om og at trappen fremstilles med gelender osv. for å unngå ulykker i hjemmet. Regler for trapper som er offentlig tilgjengelige kan finnes på: Bygningsreglementet i Danmark hjemmeside under Fælles adgangsveje

 • Hvordan kan jeg sikre meg kvaliteten på trappen og at den er fremstilt korrekt ?

Vi er tilsluttet DTK Dansk Trappe Kontrol, som er en kontrollordning for tre- og ståltrapper etablert av Dansk Trappe Fabrikantforening, som er en sammenslutning av danske tretrapp- og ståltrapp-fabrikanter. Foreningen ble stiftet i 1980 med formålet å styrke medlemmenes posisjon på det danske markedet. Gjennom utveksling av erfaringer ble det generelle kvalitetsnivået høynet. For å sikre medlemmenes produkter et høyt kvalitetsnivå, etablerte foreningen i 1988 kontrollordningen: Dansk Trappe Kontrol. Denne kontrollordningen er med tiden blant rådgivere, arkitekter osv. blitt kjent som garanti for et kvalitetsprodukt. Kjøper du en trapp med dette merket, er det din garanti for at trappen har gjennomgått en systematisk kvalitetskontroll. Alle DTK-merkede trapper overholder en rekke generelle kvalitetsparametre og oppfyller toleransekrav.

 • Hvordan vet jeg at trappen er fremstilt av sertifisert tre?
Vi sørger for å kjøpe varene våre via anerkjente og ansvarsbevisste firmaer og handler b.la. med Danske grossister, som er spesialister på FSC-sertifisert tre.
 • Kjøper dere trappene i Øst-Europa eller produserer dere dem selv?

Nei, alle trappene våre fremstilles etter oppgave på egen trappefabrikk ved Mariager i Danmark.

 • Hvor mye plass krever en trapp?

Trappehullet krever minst samme lengde som etasjehøyden og gjerne mer. Bredden på trappehullet skal som minimum være 5 cm bredere enn trappen er utvendig slik at det er plass til fingrene mellom håndlist og bjelkelag i trappehullet. Normal bredde på trappens utvendige vanger er 90 cm. Bredden varieres etter størrelsen på trappen og plassen til trappen.

 • Er det regler for hvor bratt en innvendig trapp kan være?

Det er det ingen regler for i privat bolig. Vi anbefaler at man overholder regelen: 2 stigninger og en grunn = 61 – 63 cm. På den måten oppnås en god gangkomfort i trappen. Regler for trapper som er offentlig tilgjengelige kan finnes på: Bygningsreglementet i Danmark hjemmeside  under  Fælles adgangsveje

 • Hva er «trapperegelen» egentlig?

2 stigninger og en grunn skal tilsammen ligge på ca. 61 – 63 cm F. eks. en etasjehøyde på 260 cm dividert med med 14 gir en stigning på 18.57 cm. Deretter fastlegges grunnen og kan tilpasses etter plassforholdene, men skal helst være minst 21 cm i ganglinje og helst så stor at man kan overholde den gode regelen om at to stigninger og en grunn tilsammen skal være ca. 61-63 cm. Overholdes denne regelen, og er stigningen mellom 17 og 21 cm, vil trappen være god å gå på.

 • Kan jeg montere trappen selv?

Hvis du er praktisk anlagt, kan du godt montere trappen selv, men vi anbefaler alltid at trappen monteres av en håndverker slik at man er sikker på at den er samlet og montert korrekt.

 • Hvem står for den endelige oppmålingen av trappen?

Ved ordre av dyrere trapper tilbyr vi en endelig oppmåling av trappen hvis det er ønske om dette (gjelder kun alle brofaste steder i Danmark)

 • Hvilken tresort og overflatebehandling skal jeg velge?

Trappen kan kombineres nøyaktig som du vil, ofte velger man samme tresort og behandling i trinn og håndlist som det gulvet trappen skal plasseres på, eller i de samme nyansene.

 • Hva koster en trapp?

Det bestemmer du … Det avhenger helt av hva materiale trappen skal lages i. Skal den f.eks. være med stolper eller hovedstykke i sving, furu eller hardt tre, behandlet eller ubehandlet?

 • Hvor kan jeg se de forskjellige alternativene før jeg bestiller en trapp?

Du kan besøke vårt trappestudio ved Mariager. Her kan du se de forskjellige mulighetene. Man kan velge mellom mange gelenderløsninger, tresorter osv. Det er åpent alle dager etter avtale. Telefon +0045 – 98 58 40 65.