Hemsestige med glideskinne på veggen

(Hemsestige 3)

Praktisk og pladsbesparende hemsestige i fyrpladsbesparende hemsestige i fyrhemsestige fra Top wood trapperhemsetige med væg beslag - Top wood trapperPraktisk og pladsbesparende hemsestige i fyrPraktisk og pladsbesparende hemsestige i fyrPraktisk og pladsbesparende hemsestige i fyrPraktisk og pladsbesparende hemsestige i fyrPraktisk og pladsbesparende hemsestige i fyrPraktisk og pladsbesparende hemsestige i fyr

Hemsestige med 40 mm vanger og 40 mm innstemte trinn avsluttet med hettepropp på vange, her vist i hvitoljede furutrinn og med hvitmalte vanger.

Hemsestigen er montert med Top Wood´s glideskinne til hemsestige – derved kan hemsestigen skyves inn mot veggen til loddrett posisjon når den ikke brukes.

Bredde 60 cm. Hemsestigen måler ca. 15 cm når den er slått inn.

“Praktisk og plassbesparende hemsestige i høy kvalitet”

Del på Facebook