Kvalitet

Top Wood Trapper er medlem af Dansk Trappefabrikant Forening, DTF og tilsluttet DTK (Dansk Trappe Kontrol).

Dansk Trappe Kontrol

DTK er en kontrol-ordning for træ- og ståltrapper etableret af Dansk Trappe Fabrikantforening, der er en sammenslutning af danske træ- og ståltrappefabrikanter.

Foreningen blev stiftet i 1980 med det formål, at styrke medlemmernes position på det danske marked. Gennem udveksling af erfaringer blev det generelle kvalitetsniveau højnet. For at give medlemmernes produkter et ensartet kvalitetsniveau, etablerede foreningen i 1988 kontrolordningen: Dansk Trappe Kontrol. Denne kontrolordning er med tiden blevet kendt blandt rådgivere som garanti for et kvalitetsprodukt.

Hvad medfører Dansk Trappe Kontrol?

Køber du en trappe med dette mærke, er det din garanti for, at trappen har gennemgået en systematisk kvalitetskontrol.

Alle DTK mærkede trapper overholder en række generelle kvalitetsparametre og opfylder tolerance krav som sikrer, at der er en optimal gangkomfort i trappen.

DTK-mærkede trætrapper er blandt andet kontrolleret for:

 • Træ fugtighed
 • Træ kvalitet
 • Trin- og vangedimensioner
 • Lamelbredde og limning
 • Styrke og beskaffenhed af overfladebehandling

Bygningsreglement BR08 indeholder ikke specielle krav til interne trapper i boliger, udover at en intern trappe skal være “god at gå på”.

Dansk trappefabrikat, DTF har som følge herfra udformet nedenfor anførte normer, som DTF mener bør søges opfyldt ved udarbejdelsen af nye trapper til internt brug:

 • Grund på trappen minimum 210mm i trappens ganglinie (max afstand fra indre håndliste på min. 500mm).
 • Højde på hver stigning maksimum 210mm.
 • Regelsæt: 1 grund og 2 stigninger = 610-630mm.
 • Trappens fri bredde minimum 800mm.
 • Afstand mellem lodrette balustre max 120mm. Vandrette trækninger (knæliste) i værn og gelænder bør undgås.
 • Frihøjde anbefales til 2100mm.
 • Gelænderhøjde min. 800mm målt fra trinforkanter til overkant håndlister. På vandret gelænder anbefales min 900mm.
 • Ved trappe udført uden stødtrin bør lodrette åbninger mellem trin ikke overstige 120mm.
 • Interne trappe i boliger bør forsynes med passende trinfremspring, 30-50mm.

Det vil naturligvis være muligt at konstruere trapper som ikke overholder ovenstående anbefalinger. Er det imidlertid muligt at ændre trappen, så regelsættet kan opfyldes, vil vi anbefale dette.

Miljø

Hos Top Wood Trapper er vi beviste om at handle vores råvare igennem ansvarsbeviste og miljøvenlige underleverandører.
Du kan besøge dem her: