U – Svingtrapp i merbau

(Trapp 3)

Halvsvingstrappe med merbau trin - MestertrappenHalvsvingstrappe med merbau trin - MestertrappenHalvsvingstrappe med merbau trin - MestertrappenHalvsvingstrappe med merbau trin - Mestertrappen

180 gr U Svingstrapp med naturoljet merbautrinn og håndlist, “Nyhavn” balustre og “Oslo” stolper.

“Mestertrappen fra Top Wood Trapper – også kjent fra Trip Trap Danmark”

Del på Facebook