Halvsvingstrapper med pyntevanger og rondeller

(Trapp 34)

Halvsvingstrapper med repose, pyntevanger og rondellerHalvsvingstrapper med repose, pyntevanger og rondellerHalvsvingstrapper med repose, pyntevanger og rondellerHalvsvingstrapper med repose, pyntevanger og rondellerHalvsvingstrapper med repose, pyntevanger og rondellerHalvsvingstrapper med repose, pyntevanger og rondellerHalvsvingstrapper med repose, pyntevanger og rondellerHalvsvingstrapper med repose, pyntevanger og rondellerHalvsvingstrapper med repose, pyntevanger og rondellerHalvsvingstrapper med repose, pyntevanger og rondellerHalvsvingstrapper med repose, pyntevanger og rondellerHalvsvingstrapper med repose, pyntevanger og rondellerHalvsvingstrapper med repose, pyntevanger og rondellerHalvsvingstrapper med repose, pyntevanger og rondellerHalvsvingstrapper med repose, pyntevanger og rondellerHalvsvingstrapper med repose, pyntevanger og rondellerHalvsvingstrapper med repose, pyntevanger og rondellerHalvsvingstrapper med repose, pyntevanger og rondeller

Halvsvingstrapper med reposer – pyntevanger og rondeller. Gjennomgående forvange og håndlist-krumming gjennom 3 etasjer. Trinn, repos og støttrinn utført i massiv Dinesen Douglas-planker. Første trinn som klosstrinn med avsluttet håndlistkrumming på gjennomgående hovedstykke.

Alle støttrinn er fremstilt med gammeldags profilering. Plategelender med spor og 60 mm forvange med pyntevanger og rondeller.

“Håndlistkrumming i ett stykke fra kjeller til kvist”

Del på Facebook